20-06-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af forslag til dagsorden#2 - Efterretningsliste#3 - Økonomisk Politik for 2023 - 2026#4 - Revideret kasse- og regnskabsregulativ#5 - Stillingtagen til besparelsesforslag i Sundhed og Omsorg#6 - Stillingtagen til besparelsesforslag for det specialiserede socialområde for voksne#7 - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 5039 for et område til camping, sommerhus- og helårsbebyggelse ved Spøttrup Strandvej i Hou#8 - Forslag til Lokalplan nr. 8012 - Boligområde ved Oldrupvej 7 i Hundslund#9 - Høringssvar til vandområdeplanerne 2021-2027#10 - Høringssvar til udkast til Natura 2000-planer for Horsens Fjord, havet øst for og Endelave samt for Kysing Fjord#11 - Godkendelse af Udviklingsplan 2022-2026#12 - Godkendelse af kodeks for samarbejde i Kommunalbestyrelsen#13 - Ændring af styrelsesvedtægt#14 - Østjyllands Brandvæsen - Årsrapport 2021 og budget 2023#15 - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2021 og handleplan for efterlevelse#16 - Ændring i gebyrer for byggesagsbehandling#17 - Ændring af psykologpuljen til unge mellem 15-25 år#18 - Anmodning om lån fra Hou Lystbådehavn#19 - Husleje til Centralhotellet i 2022#20 - Anlægsbevilling til udvidelse af cykelsti på Houvejen#21 - Opfølgningsredegørelse på anvendelsen af tilskud i 2021 til nedsættelse af færgetakster på godstransport og persontransport#22 - Energibesparende foranstaltninger - ansøgning om anlægsbevilling#23 - Vejvedligeholdelse 2022 - ansøgning om anlægsbevilling#24 - Endelig vedtagelse af Indsatsplan Fillerup#25 - Forslag til tillæg til spildevandsplanen, Lokalplan 8012, Hundslund, Tillæg nr. 14#26 - Sti til Norsminde Fjord - bevilling af midler til forprojekt#27 - Mødekalender 2023 - Kommunalbestyrelsen og politiske udvalg

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 20. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 388
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 6
Den seneste måned: 18
Det seneste år: 388
There is no video in the channel yet. There is no video yet.