09-05-22 – Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af forslag til dagsorden#2 - Efterretningsliste#3 - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 5041 - For et bolig- og parkeringsområde ved Søndergade og Strandgade#4 - Årsberetning 2021#5 - 1. budgetopfølgning for 2022 for hele Odder Kommune#6 - Borgerrådgiverens beretning for 2021#7 - Folkeafstemning 1. juni 2022 - Udpegning af medlemmer til valgbestyrelsen, valgstyrere, tilforordnede vælgere m.v.#8 - "Klimatilpasningsplan 2022" og forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 - retningslinje for klimatilpasning#9 - Tillægsbevilling til ombygning i Vennelund, afdeling Gaia og Vita.#10 - Kollektiv trafik - Midttrafik - Flextrafik#11 - Principbeslutning om ekspropriationshensigt for sikring af grundvandet indenfor BNBO omkring Odder Vandværks kildeplads ved Boulstrup#12 - Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Odder Kommune#13 - Anlægsbevilling til ny flydebro på Tunø Havn#14 - Anlægsbevilling til opgradering af legepladser i institutioner og i park- og naturområder#15 - Anlægsbevilling til større bygningsvedligeholdelsesarbejder op til 400.000 kr.#16 - Status på skovrejsningsprojekt ved Boulstrup#17 - Forslag til Tillæg nr. 13 til spildevandsplanen, Lokalplan nr. 4, Cirkuspladsen#18 - Vilje til ekspropriation eller ekspropriationslignende vilkår samt udkast til Tillæg nr. 11 til spildevandsplan, Klimaprojekt ved Mejerivej#19 - Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.#20 - Godkendelse af frit valgs timepriser 2022#21 - Redegørelse for tilsyn og magtanvendelse på det specialiserede socialområde for voksne#22 - Godkendelse af vedtægt for Odder Kommunes urnebegravelsesplads på Rathlousdal

Se eller gense kommunalbestyrelsesmødet 09. maj 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 318
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 318
There is no video in the channel yet. There is no video yet.