13-12-21 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af forslag til dagsorden#2 - Efterretningsliste#3 - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033#4 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1151 for område til centerformål ved Odder Rådhus - FolkeparkenForslag til Lokalplan nr. 5039 for et område til camping, sommerhus- og helårsbebyggelse ved Spøttrup Strandvej i Hou#5 - Forslag til Lokalplan nr. 5039 for et område til camping, sommerhus- og helårsbebyggelse ved Spøttrup Strandvej i Hou#6 - Forslag til lokalplan nr. 5041 for et bolig- og parkeringsområde ved Søndergade og Strandgade i Hou#7 - Låneoptagelse 2021 vedrørende indefrosset grundskyld#8 - Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 16 almene ungdomsboliger Banegårdsgade 14, Odder#9 - Flytning af Hou Børnehus, incl. renovering af omklædningsrum og gymnastiksal på Hou Skole#10 - Vækst i børnetal i Hou - ansøgning om anlægsbevilling på 500.000 kr. til istandsættelse af den tidligere Ørting Børnehave#11 - Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling vedr. etablering af integreret daginstitution, afdeling Vita, Vennelund#12 - Udkast til Indsatsplan Fillerup#13 - Etablering af Folkeparken#14 - Intern projektledelse til realisering af udviklingsstrategi for Odder bymidte#15 - Byggemodning af 24 grunde ved Rens Mark, Odder Vestby#16 - Anlæg af cykelsti på Vennelundsvej, Odder#17 - Projektering af promenade, samt hævning og renovering af eksisterende kajanlæg mod Færgebyen, Hou Havn#18 - Nedlæggelse af offentlige vejarealer ved Hou Havn#19 - Plan for Østjyllands Brandvæsen 2022-2026 - Risikobaseret dimensionering#20 - Renosyd - Sammenlægning af energianlæg#21 - Ejerpolitik for Renosyd 2022-2025#22 - Renosyd - Budget og gebyrer for 2022#23 - Spildevandsplanlægning, godkendelse af takstblad for Samn - 2022#24 - Beskæftigelsesplan 2022#25 - Borgerforslag om cykelsti på Rude Havvej

Se eller gense Valgmødet 13. December 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 383
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 55
There is no video in the channel yet. There is no video yet.