08-11-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af forslag til dagsorden#2 - Efterretningsliste#3 - Sygemelding af byrådsmedlem#4 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017-2029#5 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1154 for dagligvarebutik og boliger ved Banegårdsgade i Odder#6 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1152 - Boligbebyggelse ved Aaparkeringen#7 - Vedtagelse af program for områdefornyelse for Odder bymidte#8 - Etablering af en offentlig sti, stibro og afvandingsgrøfter i lokalplan nr. 1149 ved Bendixminde, Odder Vestby#9 - Projektering af letbanefaciliteter samt krydsningsspor v. Rude Havvej#10 - Byggemodning af erhvervsudstykning ved C.E. Galls Vej, Odder By#11 - Spildevandsplan 2015, tillæg nr. 9, lokalplan nr. 1136 - Erhvervsområde ved C. E. Galls Vej i Odder#12 - Tillæg til Spildevandsplan 2015 samt vilje til ekspropriationslignende vilkår i Fensten By#13 - Anmodning om fritagelse fra tilslutningspligt til Hundslund- Oldrup Kraftvarmeværk for ejendommen Oldrupvej 84#14 - 2. Budgetopfølgning 2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalget#15 - 2. Budgetopfølgning på Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område#16 - 2. budgetopfølgning 2021 for Arbejdsmarkedsudvalget#17 - Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på socialområdet i 2020#18 - Østjyllands Brandvæsen - Ændring af vedtægter#19 - Grøn omstilling af Tunøfærgen#20 - Udskiftning af tre kommunale lysanlæg#21 - Orientering om aftaletillæg med Intervare A/S#22 - Beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C) om solcelleanlæg på skolers og idrætshallers tage#23 - Beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C) om samarbejde med OK-Fonden om flere seniorboliger

Se eller gense Byrådsmødet 08. august 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 240
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 76
There is no video in the channel yet. There is no video yet.