30-08-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af forslag til dagsorden#2 - Efterretningsliste#3 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for rammeområde 1.OF.4#4 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1150 for Valgmenighedens område ved Rørthvej i Odder#5 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1151 for område til centerformål ved Odder Rådhus - Folkeparken#6 - Budgetoplæg 2022- 2025#7 - Revisionsberetning nr. 8 - Revision af regnskabet for året 2020#8 - Kommunalvalg og regionrådsvalg - 16. november 2021#9 - Godkendelse af opsamling fra Byrådets stop-op-dag i juni og at anbefalingerne viderebringes til den nye kommunalbestyrelse#10 - Godkendelse af sagsbehandlingsfrister#11 - Godkendelse af sagsbehandlingsfrister - Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget#12 - Godkendelse af sagsbehandlingsfrister - Arbejdsmarkedsudvalget#13 - Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2021 (jf. Serviceloven)#14 - Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22#15 - Ændret prisfremskrivning på brændsel & drivmidler - Budget 2021#16 - Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)#17 - Fælles høringssvar til Havplanen#18 - Slutrapport for midlertidigt §17,4 Klimaudvalg#19 - Status - Landdistriktsstrategi for Odder Kommune#20 - Renosyd - godkendelse af koncept for fælles indsamling af 10 affaldsfraktioner#21 - Renosyd - Sammenlægning af energianlæg#22 - Endelig vedtagelse af Parkeringsstrategi for Hou#23 - Offentlige veje - nedlæggelse af offentlige vejarealer ved Hou Havn#24 - Nedlæggelse af offentlige vejarealerved parkeringsplads bag Løvbjerg#25 - Beslutningsforslag fra Socialistisk Folkeparti (SF) og Enhedslisten (Ø) om evaluering af skovrejsningsprojekt ved Boulstrup#26 - Handleplan for skovrejsning ved Boulstrup#27 - Beslutningsforslag fra Enhedslisten (Ø) om høringer af kommune- og lokalplaner#28 - Beslutningsforslag fra Konservative (C) om selvstændig organisering af Odder Ungdomsskole

Se eller gense Byrådsmødet 30. august 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 516
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 20
There is no video in the channel yet. There is no video yet.