12-04-21 Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af forslag til dagsorden#2 - Efterretningsliste#3 - Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1110#4 - Udarbejdelse af program for områdefornyelse for Odder bymidte#5 - Godkendelse af dispositionsforslag og igangsætning af projektering vedr. Folkeparken#6 - Husleje til Centralhotellet i 2021#7 - Optimering af parkeringsplads ved Løvbjerg#8 - Tilskud til etablering af bølgebryder ved Hou Lystbådehavn#9 - Projektering af en støjbygning og etablering af bådopbevaring ved Hou Havn.#10 - Revision af regulativ for husholdningsaffald#11 - Revision af regulativ for erhvervsaffald#12 - Overførsel af driftsover-/underskud 2020 til 2021#13 - Covid-19 merudgifter 2. halvår 2020#14 - Anlægsregnskab - Salg af 34 grunde Bendixminde, 1. etape#15 - Anlægsregnskab - Salg af 27 grunde Bendixminde, 2. etape#16 - Anlægsregnskab - Byggemodning af 27 grunde Bendixminde, 2. etape#17 - Anlægsregnskab - Salg af 10 grunde Overskov#18 - Anlægsregnskab - Cykelsti mellem Gylling og Ørting#19 - Anlægsregnskab - Kulturkøkkenet i VitaPark#20 - Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021#21 - Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 - Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget#22 - Genbevilling af uforbrugte rådighedsløb fra 2020 til 2021 - Økonomi- og Erhvervsudvalget#23 - Genbevilling af rådighedsbeløb 2020 til 2021, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget#24 - Godkendelse af Praksisplan for almen praksis#25 - Godkendelse af samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse#26 - Beslutningsforslag fra Enhedslisten om ændring af betegnelsen Odder byråd til Odder kommunalbestyrelse#27 - Beslutningsforslag fra Radikale Venstre om ekstraordinær støtte pga. Covid-19 til frivillige organisationer

Næste møde i Byrådet er d. 12. april kl. 17.00. Transmissionen vil starte ca. 10 min før.

Denne video er set i alt: 208
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 208
There is no video in the channel yet. There is no video yet.