01-03-2021 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af forslag til dagsorden#2 - EfterretningslisteEndelig vedtagelse af tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-2029#3 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-2029#4 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 5040 for Færgebyen, Hou Havn#5 - Tillæg nr. 8 til gældende spildevandsplan, 2.behandling - Lokalplan 5040, Færgebyen i Hou#6 - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1149 - boligog institutionsområde ved Tørvemosen, Stagemosen og Stenhøjen i Bendixminde, Odder Vest.#7 - Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplan, 2.behandling - lokalplan 1148, Løkkegårdsparken#8 - Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 72 familieboliger i Løkkegårdsparken#9 - Behandling af skema A i forbindelse med opførelse af 8 almene familieboliger på Rasmus Larsens Vænge i Gylling#10 - Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for afd. 6063 Kildetoften, Odder#11 - DOMI Bolig - Anmodning om omlægning af lån#12 - Byggemodning af erhvervsgrund ved Rude Havvej 3-5#13 - Henvendelse fra seniorrådet vedr. det kommende seniorrådsvalg i 2021#14 - Godkendelse af frit valgs timepriser 2021#15 - Redegørelse for magtanvendelse på ældreområdet 2020#16 - Orientering om afslutning på tilsynssag om Odder Kommunes brug af private konsulenter inden for det sociale område#17 - Borgerrådgiverens beretning for 2020#18 - Beslutningsforslag om evaluering af skolestrukturen fra Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti#19 - Forslag til byrådsbeslutning om fritagelse for nationale test i skoleåret 2020/2021#20 - Forslag til byrådsbeslutning fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten vedr. skovrejsningsprojektet ved Boulstrup

Se eller gense Byrådsmødet d. 01. Marts 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 261
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 12
There is no video in the channel yet. There is no video yet.