07-12-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af forslag til dagsorden#2 - Efterretningsliste#3 - Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 1110 for tæt lave boliger ved Vesterhåb i Odder#4 - Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 for område 1.OF.18 til fremlæggelse i offentlig høring#5 - Forslag til lokalplan nr. 1136 for erhvervsområde ved C.E. Gallsvej til offentlig høring#6 - Projektering af et erhvervsområde ved C.E. Galls Vej, Odder Nordby#7 - Varmeprojektforslag for erhvervsområde ved C. E. Gallsvej#8 - Opfølgningsredegørelse på anvendelse af ekstraordinært tilskud i 2020 til nedsættelse af færgetakster for passagerer i perioden 1. august – 30. september 2020 – sommerinitiativ.#9 - Klima - udsættelse af servicemål for oversvømmelse med vandløbsvand i Odder By#10 - Tillæg til gældende spildevandsplan for Tvenstrup og Svorbæk#11 - Godkendelse af takstblad 2021 for Samn Forsyning#12 - Renosyd - Budget og gebyrer for 2021#13 - Anlægsbevilling til udarbejdelse af program for områdefornyelse til realisering af udviklingsstrategi for Odder bymidte#14 - Intern projektledelse til realisering af udviklingsstrategi for Odder bymidte#15 - DOMI Bolig, renoveringsstøtte vedr. afd. 7, Kildegårdsparken 1 - 12 og Parkvej 6 - 12, Odder#16 - DOMI bolig, renoveringsstøtte vedr. afd. 9, Nørregade 13 - 17, Odder#17 - DOMI Bolig - Fleksibel udlejning af boliger i afdeling 10#18 - Udbud af rengøring i Odder Kommune#19 - Evaluering af forsøgsordningen med borgerdrevne forslag#20 - Forslag til byrådsbeslutning fra det Konservative Folkeparti om styrket kulturarvsformidling

Næste møde i Byrådet er d. 07. december kl. 16.00. Transmissionen vil starte ca. 10 min før.

Denne video er set i alt: 169
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 3
There is no video in the channel yet. There is no video yet.