09-11-20 Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af forslag til dagsorden#2 - Efterretningsliste#3 - Forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplan 2017-2029#4 - Forslag til lokalplan nr. 5040 for Færgebyen - blandet bolig- og erhvervsområde ved Havnegade på Hou Havn#5 - Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029 - grøn bosætning i Assedrup#6 - Forslag til Lokalplan nr. 3038 - grøn bosætning i Assedrup#7 - Forslag til Lokalplan 1148 for et boligområde ved Løkkegårdsvej i Odder#8 - Forslag til Lokalplan nr. 1149 - institutions- og boligområde i Bendixminde#9 - Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 6006 - tæt/lave boliger ved Rasmus Larsens Vænge i Gylling#10 - Tillæg nr. 8 til gældende spildevandsplan, Lokalplan 5040, Færgebyen i Hou#11 - Tillæg nr. 7 til gældende spildevandsplan, Lokalplan 3038, Assedrup Bakke#12 - Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplan for lokalplan 1148, Løkkegårdsparken#13 - Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser forud for Statens vandområdeplaner 2021-2027#14 - 2. Budgetopfølgning 2020 for Økonomi- og Erhvervsudvalget#15 - Budgetopfølgning 2020 - Miljø-, Teknik- og Klimudvalget#16 - 2. budgetopfølgning SSF - økonomioversigt 2. 2020#17 - Arbejdsmarkedsudvalg, tillægsbevillinger på baggrund af Økonomioversigt 2, 2020#18 - Opførelse af nyt fritidshus på ejendom omfattet af kulturmiljø samt fredning ved Sondrup Strand#19 - Tunøfærgen - Gratis overfart for skoleklasser#20 - Godkendelse af Rammeaftale for det specialiserede socialområde 2021-2022#21 - Beskæftigelsesplan 2021#22 - Forslag til byrådsbeslutning fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om at modtage flygtninge fra Moria-lejren

Se eller gense Byrådsmødet 09. november 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 176
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 176
There is no video in the channel yet. There is no video yet.