31-08-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af forslag til dagsorden#2 - Efterretningsliste#3 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 - boligområde ved Horsensvej og Skovly i Odder#4 - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1144 for et boligområde ved Horsensvej og Skovly i Odder#6 - Ansøgning om fritagelse for stigning i grundskyld i forbindelse med vedtagelse af ny lokalplan#5 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029#7 - Tillæg til gældende spildevandsplan for Tvenstrup og SvorbækEndelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1142 - Boligområde ved Snærildgård#8 - Endelig vedtagelse af Plan- og Agenda 21 strategi 2020#9 - Budgetoplæg 2021 - 2024#10 - Nedjustering af budget 2020 - Markant ændret skøn over pris- og lønudvikling#11 - Revisionsberetning nr. 7 - Revision af regnskabet for året 2019#12 - Corona-merudgifter pr. 30. juni 2020#13 - Underskriftsbemyndigelse#14 - Tillæg til gældende spildevandsplan for Tvenstrup og Svorbæk#15 - DK2020 - Klimaplaner i hele Danmark#16 - Østjyllands Brandvæsen - Regnskab 2019 og budget 2021#17 - Østjyllands Brandvæsen - revideret finansieringsmodel#18 - Østjyllands Brandvæsen - Politik for fortsat drift#19 - Tildeling af kvoteflygtninge i Odder Kommune i 2021#20 - Ligestillingsredegørelse 2020#21 - Redegørelse for magtanvendelse på ældreområdet 2019 samt orientering om nye magtanvendelsesregler gældende fra januar 2020#22 - Redegørelse for tilsyn og magtanvendelser på socialområdet 2019#23 - Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning mv.#24 - Godkendelse af svar til Ankestyrelsen vedr. brug af konsulenter på det sociale område#25 - Indmeldelse i Foreningen Fælles Service Center#26 - Etablering af whistleblowerordning i Odder Kommune#27 - Forslag om ændring af Plan for forvaltning af grøftekanter i Odder Kommune#28 - Forslag fra Enhedslisten om nedsættelse et relevant antal lokalråd for Odder by

Se eller gense Byrådsmødet d. 31. august 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 218
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 218
There is no video in the channel yet. There is no video yet.