11-05-20 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af forslag til dagsorden#2 - Efterretningsliste#3 - Økonomisk ubalance hos Børne- og Familiecentret#4 - Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget#5 - Anlægsregnskab - Byggeri af Vestskolen, afd. Skovbakken og Krible Krable Huset#6 - Vedtagelse af parkeringsstrategi for Odder bymidte#7 - Genbevilling af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020, Miljø-, Teknik- og Klima- udvalget#8 - Anlægsregnskab - Byggemodning af et område til 2 storparceller og 1 dagligvarebutik, Odder Vestby#9 - Anlægsregnskab - Byggemodning af 4 grunde, Kirkevang, Hundslund#10 - Anlægsregnskab - Byggemodning af 42 grunde i Overskov og Høghus#11 - Anlægsregnskab - Byggemodning af 10 grunde i Rasmus Larsens Vænge, Gylling#12 - Anlægsregnskab - Byggemodning af 10 grunde ved Overskov#13 - Anlægsregnskab - Byggemodning af 28 grunde Høghus#14 - Anlægsregnskab - Byggemodning af 34 grunde Bendixminde, 1. etape#15 - Anlægsbevilling - udskiftning af blytag på Rådhuset#16 - Oversvømmelsesbassin ved Rathlousdal - tillæg til anlægsbevilling - Kli- mapulje#17 - Klimakommune Plus - Indsats Ansvarlig Kommune#18 - Fundraising til realisering af byudviklingsstrategien#19 - Igangsætning af konkurrence vedr. Folkeparken#20 - Projektering af parkeringsplads ved Rude Havvej 3-5#21 - Godkendelse af kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a#22 - Redegørelse for opfølgende kommunalt servicefagligt tilsyn på Skovbak- kehjemmet#23 - Genbevilling af rådighedsbeløb 2019 til 2020, Sundheds-, Social- og Fo- rebyggelsesudvalget#24 - Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udbygning af fæl- leslokaler på Stenslundcentret#1 - Godkendelse af forslag til dagsorden#2 - Efterretningsliste#3 - Revideret forretningsorden for Byfornyelsesrådet vedr. Pulje til forskønnese af byområder#4 - Byfornyelsesrådets indstilling til "Pulje til forskønnelse af byområder" - 2. halvår 2019#5 - Ændring af Styrelsesvedtægt for Odder Kommune 2020 - 1. behandling#6 - Forslag fra Det Konservative Folkeparti om blafferbænke i Odder Kommune#7 - Forslag til Lokalplan 1144 for et boligområde ved Horsensvej og Skovly i Odder#8 - Udvikling af kulturmiljø - Torvet og Centralhotellet#9 - Opholdskvaliteter i bymidten - ny afprøvning af pullerter#10 - Forslag fra Dansk Folkeparti om at stille Byfornyelsesrådets aktiviteter i bero for hele år 2020#11 - Forslag til lokalplan nr. 1146 - boligområde til tæt/lav og etageboligbebyggelse ved Bregen Krog Vej og Skovshovedvej i Bendixminde#12 - Genbevilling af rådighedsbeløb 2019 til 2020, Økonomi- og Erhvervsudvalget#13 - Overførsel af driftsover-/underskud fra 2019 til 2020 - virksomheder m.fl.#14 - Årsberetning 2019#15 - Odder Varmeværk - Ansøgning om kommunegaranti#16 - Kommuneplan tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029 for område 1.BL.6#17 - Overtagelse af skovareal - Præstelunden#18 - Kvoteansøgning fra Domi Bolig - Vestermarken/Løkkegårdsvej#19 - Orientering om arbejdet i kriseledelsen under COVID-19

Se eller gense Byrådsmødet 11. maj 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 369
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 11
There is no video in the channel yet. There is no video yet.